جستجو

ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
مدت مسئولیت
1
محمود بهزادی
دیپلم
آذر82 تا آذر 83
2
عبدالحمید حق بین
مهندس عمران
آذر 83 تا فروردین 87
3
سید سعید سید باب المراد
مهندس کشاورزی
فروردین 87 تا تیر 87
4 محمد جواد اشرفي كارشناس ارشد محيط زيست تير87 تا ارديبهشت 92
5

مهراب فلسفی زاده

 كارشناسي ارشد
ارديبهشت 92 تاكنون