جستجو

معرفی منطقه


شهرداری منطقه 7 در سال 1382 و در پی تصمیم شورای محترم شهر (دوره دوم ) مبنی بر تقسیم بندی و ازدیاد مناطق شهری از 6 منطقه به 8 منطقه با تقسیم منطقه 3 قدیم به دو قسمت و اضافه کردن مناطق پیرامون منطقه یک و قسمتی از مناطق دیگر تحت عنوان منطقه 7 تشکیل گردید .این منطقه،دارای وسعت 1509 هکتار می باشد که شامل 4 ناحیه خدمات شهری است و مساحت فضای سبز منطقه 105هکتار می باشد .موقعیت خاص منطقه که شامل اهواز قدیم (عامری )، ادارات و دفاتر شرکت نفت، پادگان ها و ارگان های نظامی , بافت های فرسوده حصیر آباد، آسیاباد، منبع آب، کوی آل صافی چهار صد دستگاه و محله های الحاق شده از منطقه یک از قبیل سپیدار، 21 دستگاه، آجر قرمزها، شهید محلاتی و غیره و محدودی محلات نسبتاً منظم و تازه ساز مانند سلطان منش، کوی طالقانی، کوی رمضان و نیز منطقه زیتون کارگری به همراه ادارات تابعه شرکت حفاری و غیره تشکیل شده است .