جستجو

 
آدرس وتلفن ناحیه 1 :
خیابان علامه ، پارک علامه ، ضلع جنوبی کتابخانه   2242144 - 0611
 
نام محله های ناحیه 1 :
اهواز قدیم- آسیاباد- زیتون کارگری- فاز یک منازل شهرداری- سلطان منش- کوی طالقانی
 
آدرس وتلفن ناحیه 2 :
چهارصد دستگاه ، پشت کارخانه یخ   2242106-0611
 
نام محله های ناحیه2 :
حصیرآباد- کوی شهرداری- چهارصد دستگاه- گلسرخی- کوی آل صافی- کپریها
 
آدرس وتلفن ناحیه 3 :
سپیدار سه راه با هنر جنب بازارچه شهرداری   2270580-0611
 
نام محله های ناحیه3:
سپیدار- آجر قرمزها(سپیدار)- کوی شهید محلاتی- اتوبوسرانی- کوی رمضان کارمندی- فاز 1 کارگری- فاز 2 کارگری- آزادگان- جانبازان- لوله سازی- توسعه-224 دستگاه
 
آدرس وتلفن ناحیه 4 :
 بلوار کوی رمضان ، پشت مسجد   2298022-0611
 
نام محله های ناحیه4 :
 فاز 3 شهرداری- منبع آب -  حصیرآباد- کوی مجاهدین